Flerpartsprojekt

Vi driver ett antal projekt i samarbete med andra parter inom offentlig eller privat sektor. Flerpartsprojekten pågår inom olika verksamhetsområden och med en mängd olika inriktningar. Vissa av projekten är internationella samarbeten. Inom ramen för flerpartsprojekten pågår bland annat forskning, näringslivsutveckling och arbete med att ta fram regionala strategier i olika utvecklingsfrågor.

Projektpartners kan vara aktörer på kommunal nivå, statliga organ branschorganisationer, ideella föreningar eller privata företag. Några projekt har tillkommit efter initiativ på politisk nivå och har en tydlig avgränsning och ett uttalat mål. Andra projekt är samarbeten i försöksform där syfte och målsättningar utvecklas kontinuerligt.