Kalendarium

 

Nästa seminarium

den 14 april 2015 - Regionala miljödagen 2015

Vi bjuder in politiker, tjänstemän och andra inom Stockholms län som arbetar med stadsplanering, hållbarhet eller miljö och hälsa.

 

8:30 – 11:30  The City of the Future (engelska)


Är det inte läge att börja betrakta miljö- och hållbarhetsaspekter som delar i en långsiktig strategi för att skapa en ”bra” stad som våra barn och alla andra kommer att vilja bo i?

Alla med intresse för stadsplanering, miljö och hälsa är välkomna till ett visionärt halvdagsseminarium om framtidens stad. Strunta i vardagens problem och fundera på hur vi vill ha det i framtiden!

Föreläsare:

  • Edward Glaeser, professor i ekonomi vid Harvard universitet och författare till Stadens triumf

  • Rasmus Waern, arkitekt på Wingårdhs och författare till What is Architecture? (tillsammans med Gert Wingårdh) och Aula- An Architectural History of the University Auditorium

  • Tom Bellander, professor i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet och enhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL

Förmiddagens program:

Moderator:      Dan Hallemar

08:00-08:30
    Samling och registrering
08:30-09:00    Introduktion och inledning av Tom Bellander
09:00-10:00    Edward Glaeser "City of the future", föredrag och kort publikdiskussion
10:00-10:15    Bensträckare
10:15-11:00    Rasmus Waern, föredrag
11:00-11.30    Paneldiskussion med publiken

 

11:30-13.00    Paus för lunch på egen hand

 

13:00 – 16:00  Workshop (svenska)


Hur formar vi Stockholms läns framtida stadsmiljöer?
Vilken roll ger vi hållbarhet, miljö och hälsa?

En workshop med fokus på visioner och samarbete i regionen. En workshop som bygger på förmiddagens seminarium med bl a Edward Glaeser.


Eftermiddagens program:

Moderator:      Fredrik Meurman

13:00-13:30    Gustav Hemming, landstingsråd, hälsar alla välkomna
13:30-13:45    Sammanfattning av förmiddagen, Introduktion till eftermiddagens aktiviteter
13:45-15:00    Workshop i grupper: Hur vill vi att staden ska se ut i framtiden?

Diskussionsfrågor: 

1. Vilken stadsstruktur är mest ändamålsenlig, enkärnig, flerkärnig? Vilka förutsättningar finns det att skapa strukturen? Vilka utmaningar och svårigheter finns?
2. Den allra största delen av bebyggelsen kommer att vara befintlig. Hur åstadkommer man den hållbara staden utan att bygga nytt?
3. Hur ska relationen mellan stad och landsbygd fungera?
4. Hur skapar man samarbete mellan planerare och miljöfolk så att frågorna tas upp tidigt i planeringsprocessen?

15:00-16:00    Återsamling, reflektion, kommande evenemang

 

Detta är 2015 års Regionala miljödag, arrangerad av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) samt Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) , vid Stockholms läns landsting, i samarbete med Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Länsstyrelsen och Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet.

 

Välkomna!

Visar alla händelser