Kalendarium

 

Nästa seminarium

den 21 maj 2015 - Regionmöte om vår regions utveckling

Välkommen till vårens andra regionmöte om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen.  Den här gången med fokus på klimat och transportsystem.


Budskapet från aktörer i regionen har varit tydligt; vi har en bra regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen och vi måste hålla fast vid den riktning som planen pekar ut. Men regionen har utvecklats, förutsättningar har förändrats och genom att flytta fram planens tidsperspektiv skapas nya behov för planeringen. Ambitionen med nästa plan är att kunna skapa ännu bättre gemensamma förutsättningar för att utveckla en attraktiv, hållbar storstadsregion.


Stockholms läns direkta utsläpp av växthusgaser minskar, det beror till stor del på omställningen som sker i energianvändningen för uppvärmning från fossila till förnybara bränslen. Men trots att utsläppen minskar inom regionen har invånarna en stor påverkan på de globala utsläppen eftersom mycket av det vi konsumerar produceras någon annanstans i världen. Nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen ska också bli länets klimatfärdplan. Klimatmål finns redan på europeisk, nationell och ofta lokal nivå, men hur ska vi ta oss an klimatfrågan i Stockholmsregionen? Under mötet kommer vi att titta på klimatläget i länet och vad regionen behöver göra fram till 2050.


Trafik- och transportsystemens utveckling är en viktig del i nästa regionala utvecklingsplan, ur såväl sociala som ekologiska och ekonomiska perspektiv. Stockholmsregionen behöver en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik, samtidigt som den växande befolkningen efterfrågar allt fler resor. Men de framtida transportbehoven kan inte bara tillgodoses av ny infrastruktur. En hållbar utveckling av regionen handlar också om hur vi kan skapa ett samhälle där våra resor blir både smartare och effektivare.


De här frågorna och många fler kommer vi, med din hjälp, att reflektera kring vid regionmötet den 21 maj.

 

Varmt välkommen!


Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Länsstyrelsen i Stockholms län

 

Det första regionmötet hölls i början av april med över 200 deltagare. Då vi tittade på vad regionens aktörer tycker om vår nuvarande plan, RUFS 2010, och hur de synpunkterna tas om hand i nästa plan, bland annat genom att stärka hållbarhetsperspektivet. Dokumentation från det mötet kan du ta del av här.