Kalendarium

 

Nästa seminarium

den 3 december 2015 - RUFS-konferens: Läget i Stockholmsregionen 2015


 

Anmälningstiden till konferensen har gått ut.


Hur går det för Stockholmsregionen? Är vi på väg åt rätt håll för att nå målen i vår regionala utvecklingsplan, RUFS 2010? Och hur ska vi se till så att vi blir bättre på att gemensamt hantera de utmaningar regionen står inför? För femte året i rad bjuder vi in regionens alla framtidsbyggare till konferensen Läget i Stockholmsregionen. Du har väl anmält dig?

Välkommen till Kistamässan och den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik!

Stockholmsregionen står inför stora utmaningar kopplat till såväl miljö, hälsa, ekonomisk tillväxt, klimatpåverkan och kapacitetsbrister, men också om hur vi ska stärka inkluderingen i regionen.

Vi kommer under dagen att titta på aktuella siffror som visar hur utvecklingen går i Stockholmsregionen, hur vi står oss i jämförelse med andra storstadsregioner i Europa och gör utblickar framåt mot 2050. Vi tar också upp vad det innebär om landstinget bildar region.

Sista anmälningsdag 23 november 2015. Tänk på att anmälan är bindande. Du kan överlåta din plats till annan deltagare. Utebliven plats debiteras med 500 kronor.

PROGRAM

10.00 Registrering och kaffe

11.00 Välkommen till 2015 års RUFS-konferens!
Gustav Hemming, ordförande i tillväxt- och regionplanenämnden och Chris Heister, landshövding, Länsstyrelsen i Stockholm

Kista bibliotek - en mångkulturell och lekfull mötesplats för digitala och analoga rum
Adam Lundgren, digital pedagog och Johanna Härenstam, producent, berättar om hur det gick till när Kista bibliotek blev världens bästa bibliotek 2015

Framgångsrika projekt inom Kista Science City
Johan Ödmark, vd för Kista Science City

12.10- 13.00 Lunch

Hur går det för Stockholmsregionen?
Årets uppföljning av RUFS 2010. Hur går det för vår region och hur hanterar vi utvecklingen? Ulrika Palm och Evert Kroes, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, presenterar. Vi tittar närmare på tre områden;

  • Klimat och miljö
  • Arbetsmarknad och utbildning
  • Trivsel och trygghet

Vilken kompetens behöver Stockholmsregionens arbetsmarknad?
Ylva Disheden från Länsstyrelsen i Stockholm pratar om kompetensförsörjning och visar färska siffror.

Vad händer på klimatmötet i Paris?
Catarina Rolfsdotter, moderator, har varit där och ger en aktuell rapport.

Hur kan Stockholmsregionen använda mobility management?
Anders Gullberg, forskare på KTH, förklarar hur vi kan förändra våra resvanor

"Ska det bli hållbarhet måste näringslivet vara med"
Nicklas Skår från Svenskt näringsliv

14.30 Fikapaus

Hur står sig Stockholmsregionen i en internationell jämförelse?

Cecilia Lindahl, tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Vilka aktuella frågor och utmaningar står Oslo inför?
Anders Röberg-Larsen, byrådsekreterare, Oslo kommun

Sverigeförhandlingen - vad händer?
Vi får en lägesrapport från Hans-Erik Malmros, utvecklingsdirektör,
landstingsstyrelsens förvaltning

Vad innebär det att bilda en region?
Lisbet Mellgren från Sveriges kommuner och landsting

15.50 Mot Europas mest attraktiva storstadsregion
Gustav Hemming, ordförande i landstingets tillväxt- och regionplanenämnden,
summerar dagen och blickar framåt.
 
Välkommen!

Gustav Hemming
Ordförande i tillväxt- och regionplanenämnden
Stockholms läns landsting

Visar alla händelser