Kompetens, forskning och ekonomi

Stockholmregionen spelar en stor roll ur ett nationellt perspektiv när det gäller ekonomisk tillväxt. Regionen pekas ofta ut som hela Sveriges tillväxtmotor. Stockholms län har unika ekonomiska förutsättningar och ekonomin domineras i väldigt hög grad av verksamheter med ett stort kunskapsinnehåll.

Stockholmsregionen rankas högt ur ett internationellt perspektiv, bland annat för sin starka innovationsförmåga. Stockholms län är en liten storstadsregion, som måste hävda sig i en allt hårdare global konkurrens. Därför måste förutsättningarna för den regionala ekonomin förbättras.

Vi på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) arbetar med kompetens, FoU och ekonomifrågor ur ett långsiktigt perspektiv. Vi studerar utvecklingstrender, tar fram analyser och kunskapsunderlag som ligger till grund i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.  Vi arbetar med ett brett antal frågor som kompetens, arbetskraftsförsörjning, innovationskrafts- och näringslivsutveckling, regionförstoring, klimat, ekonomisk utveckling och kultur.

Kontakta avdelningschef

Tillväxtavdelningen
Jan Lindquist
Tel: 08-123 144 01
E-post

Relaterade publikationer