Information och ansökan

Ansökan

Utgångspunkten för bidragsgivningen är landstingets roll och ambitioner i skärgården enligt planer och program som landstinget antagit som RUFS 2010, skärgårdspolitiskt program 2010 och Delregional utvecklingsplan för kust och skärgård.

Till höger kan du ladda ner ansökningsblankett.

Ansökan ska skickas till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Box 22550, 104 22 Stockholm.

Kontaktperson

Shewen Nysmed
Miljö-, frakt- och skärgårdsbidrag
Tel: 08-123 144 06
E-post