Delprojekt

Både SATSA och SATSA II består av ett antal delprojekt med tema och mål som styr mot det övergripande målet att stärka samverkan mellan parterna och effektivisera transportsystemet i regionen.

Delprojekten drivs av den aktör som har bäst kompetens inom respektive område. Varje delprojekt har en egen projektorganisation med en styr- eller referensgrupp samt arbetsgrupper med medverkande parter.

Delprojekt SATSA

 1. Regionalt samverkansprogram för effektiv trafik
 2. Verktyg för effektiva planeringsprocesser
 3. Stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda-Uppsala
 4. Systemstudie Nordväst
 5. Busstrafikutredning för Stockholm-Nordost
 6. Spårväg Syd
 7. Steg 1-åtgärder för effektivare resor
 8. ITS Stockholm
 9. Effektiv transportlogistik

Delprojekt SATSA II

 1. Internationell tillgänglighet
 2. Flygplats för allmänflyg
 3. Regional cykelstrategi