Motiv och bakgrund

Utifrån ambitionerna att öka det kollektiva resandet till Arlanda och därmed minska miljöbelastningen är det önskvärt att Arlanda inkluderas i pendeltågssystemet utan krav på byte i Upplands Väsby. Detta skulle skapa direkta resmöjligheter till och från Arlanda från en stor del av Stockholms län och därmed bidra till att öka kollektivtrafikandelen till Arlanda.

Likaså skapas med detta direkta möjligheter att tågpendla mellan Stockholm/Norrort och Knivsta/Uppsala, inte minst mellan de stora målpunkterna Uppsala och Kista (Helenelund).

Syftet med projektet är att utreda alla förutsättningar och åtgärder som behövs för att eventuellt kunna starta pendeltågstrafik i korridoren Stockholm-Arlanda-Uppsala, inklusive eventuella åtgärder i angränsande kollektivtrafiksystem.