3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor

I Stockholmsregionen innebär kapacitetsbrist i trafiksystemet i kombination med krav på minskade utsläpp att alla aktörer behöver arbeta gemensamt med att finna smarta lösningar som kan öka effektiviteten i transportsystemet, minska trängseln, öka tillgängligheten och minska miljöpåverkan.

Syftet med "Steg 1-åtgärder för effektivare resande" är att utveckla tillämpningar för mobility management-åtgärder (MM) i Stockholmsregionen. MM är ett kostnadseffektivt sätt att genom beteendepåverkan effektivisera användningen av transportsystemet och öka nyttan i de resor och transporter som genomförs.

Koordineringsgruppen inom ResSmart, den regionala plattformen för mobility management, har utgjort arbetsgrupp för delprojekt 3:1. Arbetet har fokuserats geografiskt till Nordsektorn (E4, E18, Kista), Ostsektorn (Nacka, Värmdö) och Centrala Stockholm (Norra Djurgårdsstaden). Projektet har bl a resulterat i följande:

  • Förstudier med kvantifierade effekter som utgör en god grund för framtida samarbete i Kista, Nacka strand och Sickla arbetsplatsområde
  • Förstudie om affärsmodeller för MM med tillämpning i Norra Djurgårdsstaden
  • Bilpoolsupphandling pågår i flera kommuner i de aktuella stråken
  • MM-åtgärder genomförs i byggskedet av E18
  • En modell för geografiskt tillämpat MM-arbete
  • MM-samarbete och åtgärder på företag pågår i Kista
Kontaktperson

Charlotta Palmlund,
Trafikverket
Tel: 08-762 57 97