Arbetsgruppen

Vi har drivit arbetet med SATSA 3:1:

Johanna Salén, Stockholm stad

Jon Hansson, Länsstyrelsen

Maria Ahlsved, Länsstyrelsen

Jonas Thörnqvist, Trafikverket

Lotta Palmlund, Trafikverket

Mats Nyström, AB Storstockholms Lokaltrafik

 

För varje projekt som genomförts inom ramen för SATSA 3:1 har även specifika arbetsgrupper med tillsatts, vissa med ytterligare deltagare.